Μουρτσιάδης, Ανδρέας

Ο Ανδρέας Μουρισιάδης γεννήθηκε το 1958. Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος - μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Εδώ και 25 χρόνια εργάζεται σχη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου, κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν την αδειοδότηση και χωροθέτηση της βιομηχανίας καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της. Για μεγάλο διάστημα υπηρέτησε ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Βιομηχανικών Χώρων και Υποδομών της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωρο-θεσίας και Περιβάλλοντος, που είχε την ευθύνη της εφαρμογής του ν.2545/97 ("Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές"). Είναι από τους βασικούς συντάκτες του Τρίτου Μέρους του ν.3982/11 ("Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων"), το οποίο αντικατέστησε το ν.2545/97. Επί σειρά ετών υπηρέτησε, οριζόμενος από τον εκάστοτε Υπουργό, ως ειδικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. Δημοσίευσε επιστημονικές εργασίες στο πεδίο των Βιομηχανιών και Επιχειρηματικών Περιοχών.