Μεταλληνός, Γεώργιος Δ. (πρωτοπρεσβύτερο

Ο Γεώργιος Μεταλληνός γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1940. Σπούδασε θεολογία και κλασσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1965 διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στην έδρα Πατρολογίας (Αθήνα). Κατά τα έτη 1969-1975 σπούδασε θεολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία και κοινωνιολογία στη Δυτική Γερμανία (Bόννη και Κολωνία). Το 1971 εισήλθε στις τάξεις του κλήρου στη Γερμανία. Είναι διδάκτορας θεολογίας στην Αθήνα και φιλοσοφίας (ιστορίας) στην Κολωνία. Σήμερα είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων και εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος και της Κύπρου σε συνέδρια.