Μαντζούφας, Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Γ. Μαντζούφας διδάσκει στην Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει διδάξει στο παιδαγωγικό τμήμα του ίδιου Πανεπιστήμιου και στην Σχολή Δικαστών. Έχει δημοσιεύσει πέντε μονογραφίες καθώς και μελέτες και άρθρα στα επιστημονικά πεδία του συνταγματικού δικαίου, της συνταγματικής ιστορίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και σε συλλογικούς τόμους στα παραπάνω πεδία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας(2004-2014).