Μαλαφάντης, Κωνσταντίνος Δ.

Ο Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1965. Είναι από το 1998 Λέκτορας Παιδαγωγικής της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της "Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος". Τα θεωρητικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της παιδαγωγικής διάστασης της λογοτεχνίας και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Έχει εκδώσει εννέα βιβλία, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή παιδαγωγικά και φιλολογικά περιοδικά. Ενδεικτικοί τίτλοι: Οι "Αθηναϊκαί Επιστολαί" του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη Διάπλασιν των Παίδων (1896-1947), εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1995, "Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας", εκδ. Πορεία, Αθήνα 2001, "Η Παιδαγωγική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού", εκδ. Πορεία, Αθήνα 2001, "Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας", εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2001.
11.90 17.00 Κερδίζετε: €5.10
14.40 18.00 Κερδίζετε: €3.60
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
13.36 19.08 Κερδίζετε: €5.72
15.40 22.00 Κερδίζετε: €6.60
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
13.50 15.00 Κερδίζετε: €1.50
5.60 7.00 Κερδίζετε: €1.40