Λόλας, Πέτρος Χ.

Ο Πέτρος Λόλας είναι καθηγητής ζιζανιολογίας στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος).