Λινάρδος-Ρυλμόν, Πέτρος

Ο Πέτρος Λινάρδος Ρυλμόν έχει εργαστεί ως συντάκτης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο από το 1977 και από το 1991 ως Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Στο ΙΝΕ ήταν υπεύθυνος του Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και υπεύθυνος της έκδοσης του περιοδικού Τετράδια του ΙΝΕ. Ασχολήθηκε ως μελετητής και ερευνητής με θέματα αναπτυξιακής και βιομηχανικής πολιτικής, νέων τεχνολογιών και απασχόλησης, μεταναστευτικής πολιτικής, γνωσιακού καπιταλισμού και περιεχομένου της εργασίας. Δημοσίευσε το 2011 το βιβλίο με θέμα “Διανοητική εργασία, κοινωνικά κινήματα και έξοδος από την κρίση”. Από τον Ιούνιο του 2017 ως τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβε για τα 15 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια που οργάνωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την προετοιμασία του υλικού που αξιοποιήθηκε για την σύνταξη των τελικών ανακοινώσεων του κάθε συνεδρίου. Συνεργάζεται τακτικά με την “Εφημερίδα των Συντακτών” και την “Εποχή”. Διατηρεί το blog withinthemultitude.blogspot.com