Λέκκα, Βάσια

Η Βάσια Λέκκα είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διδακτορικού (European Doctorate). Από το 2010 διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορία και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει μέρος σε ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.