Λαβράνος, Αλέξανδρος

Ο Δρ. Χαρίλαος Λαβράνος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι Διδάκτωρ και Πτυχιούχος του Τμή­ματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυ­χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς από το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθη­κονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Documentation, Journal of the Association for Information Science and Technology, Information Research, Library Management κ.ά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα σχετικά με την πληροφορία, τη δημιουργι­κότητα και τη δημιουργική βιομηχανία.