Κωστής, Κώστας

Ο Κώστας Κωστής είναι καθηγητής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 ώς το 2009 κατείχε την Έδρα Σπουδών για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα στην Ecole des hautes etudesensciences sociales, στο Παρίσι. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1914-1940), Αθήνα 2003, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19οςαιώνας, Ηράκλειο 1995, ενώ έχει επιμεληθεί τους τόμους Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2006 [σε συνεργασία με τον Σ. Πετμεζά], και Modern Banking in the Balkans andWest EuropeanCapital, Aldershot 1999.
13.74 22.90 Κερδίζετε: €9.16
13.80 23.00 Κερδίζετε: €9.20