Κούτρας, Μάρκος Β.

Ο Μάρκος Κούτρας είναι καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο τη Στατιστική και τις Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Έχει διδάξει μαθήματα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 10 ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια και 4 ξενόγλωσσα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί από τους εκδοτικούς οίκους Wiley and Sons και Chapman and Hall/CRC Press. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων, της Συνδυαστικής και της Στατιστικής. Περισσότερες από 70 εργασίες του που αναφέρονται στα προηγούμενα αντικείμενα έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές Ένα άλλο μέρος του ερευνητικού του έργου έχει εμφανιστεί σε ειδικούς τιμητικούς τόμους, στους οποίους έχει προσκληθεί να συμβάλει. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τουλάχιστον 500 αναφορές (citations) στο έργο του από άλλους ερευνητές. Είναι associate editor σε 6 διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις (referee''s reports) για περισσότερα από 30 διεθνή περιοδικά. Στη διάρκεια της μακροχρόνιας εκπαιδευτικής του θητείας σε ΑΕΙ επέβλεψε διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, ενώ συμμετείχε στις επιστημονικές επιτροπές διοργάνωσης μεγάλου αριθμού πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων Πιθανοτήτων και Στατιστικής.
37.80 42.00 Κερδίζετε: €4.20