Κούσουλας, Κώστας Ι.

Ο Κώστας Κούσουλας, αρισοτύχος της Γεωπονικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένος με υποτροφία στην Γαλλίαστην αμπελουργία. Έχει διατελέσει επόπτης Αμπελουργίας, καθηγητής στα ΤΕΙ Σίνδου, τέως διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας, σύμβουλος Αμπελουργίας στην οινοβιομηχανία Τσάνταλη κ.ά.