Κουλαουζίδης, Γιώργος Α.

Ο Δρ Γιώργος Α. Κουλαουζίδης είναι καθηγητής-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ διδάσκει θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμμετείχε στην ομάδα που υλοποίησε το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ σχεδίασε το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαιδευτών για το ΕΚΔΔΑ. Είναι ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μέλος της ομάδας εργασίας για τη συγκρότηση της Διεθνούς Ένωσης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Το 2019 η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του πεδίου αποφάσισε την ένταξή του στο International Adult and Continuing Education Hall of Fame (Class of 2019). Έχει μεταφράσει βιβλία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ πολλά κείμενά του φιλοξενούνται σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.