Κοραής, Αδαμάντιος

Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) ήταν Έλληνας γιατρός και φιλόλογος. Από το 1788 έως και το τέλος της ζωής του έζησε στο Παρίσι, βιώνοντας από κοντά τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, τα οποία επηρέασαν καθοριστικά τη σκέψη του. Μέλος της Εταιρείας των Παρατηρητών του Ανθρώπου, μετέφρασε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλα νομικά και πολιτικά κείμενα. Εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Επηρεασμένος από τις φιλελεύθερες ιδέες του Ευρωπαϊκοπολιτικού στοχασμού του Έθνους. Οι 66 τόμοι βιβλίων που εξέδωσε προκάλεσαν τον θαυμασμό των ξένων φιλολόγων και συγχρόνως γαλούχησαν τους νεοέλληνες με τα νάματα της προγονικής σοφίας.