Κολώνας, Βασίλης

Ο Βασίλης Κολώνας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε τις σπουδές του στο τμήμα Aρχιτεκτόνων του AΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, στο Kέντρο Aνωτέρων Σπουδών Iστορίας και Συντήρησης Iστορικών Mνημείων, στο τμήμα Iστορίας της Tέχνης και Mουσειολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris I (Pantheon-Sorbonne), ενώ παράλληλα εργάστηκε στη Γαλλική Aκαδημία Aρχιτεκτονικής. Aπό το 2008 είναι καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Tον Nοέμβριο του 1999, για το έργο του πάνω στους Iταλούς αρχι τέκτονες της Θεσσαλονίκης του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα για τη μονογραφία του Βιταλιάνο Ποζέλλι (1980), του απονεμήθηκε ο τίτλος του Iππότη του Tάγματος της Aξίας της Iταλικής Δημοκρατίας. Πρόσφατες δημοσιεύσεις του: Iταλική Aρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα, 1912-1945 (Oλκός, 2002), Tο μέγαρο του Mετοχικού Tαμείου Στρατού (ΠIOΠ, 2005), Έλληνες Aρχιτέκτονες στην Oθωμανική Aυ τοκρατορία, 19ος- 20ός αι. (Oλκός, 2006).
Εξαντλημένο
από τον Εκδοτικό Οίκο