Καραμούζης, Διαμαντής Ν.

Ο Διαμαντής Καραμούζης είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.