Καραγκούνης, Βασίλης

Ο Βασίλης Καραγκούνης σπούδασε Κοινωνική Εργασία (ΤΕΙ Ηρακλείου). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Msc) στην Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth στη Βρετανία και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπι­στημίου Θράκης. Εργάζεται στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, διδάσκει και εποπτεύει την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο πεδίο της κοινοτικής εργασίας και ειδικότερα σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικής-κοινοτικής εργασίας σε πολυπολιτισμικές κοινότητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε ελληνικά και αγγλόφωνα περιοδικά και βιβλία.