Καραγιαννάκης, Γιάννης

O Γιάννης Καραγιαννάκης είναι ερευνητής του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτορας του τομέα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις σπουδές του στο Μαθηματικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην «Διδακτική των Μαθηματικών» του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο «Differentiating Instruction and Team Teaching in Mathematics and Literacy» του Graduate School of Education του Harvard University με υποτροφία. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο χώρο των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά. Δίνει διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι υπεύθυνος για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σχολείων στα Μαθηματικά (Red Rose School-UK, Eureka Leuven School-Belgium) και σχεδιάζει/εποπτεύει εξατομικευμένα προγράμματα μαθητών. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες (DYSSpeLD, 2011-2013 and ΕUPALT, 2012-2014). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EDA) για τις μαθησιακές δυσκολίες με αρμοδιότητα το μάθημα των Μαθηματικών και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας. Αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Οι αριθμοί ...πέρα απ’ τους κανόνες», έχει ήδη δρομολογηθεί η έκδοσή του στην αγγλική, γερμανική, γαλλική και τουρκική γλώσσα.