Καπόπουλος, Δημήτρης Γ.

Ο Δημήτρης Γ. Καπόπουλος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική and Επιχειρησιακή Έρευνα καθώς και Πτυχίο Μαθηματικών. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Προΐσταται του τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι συντονιστής σχετικών ομάδων εργασίας. Διδάσκει Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Υπήρξε στέλεχος πληροφορικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας. Πρωτύτερα είχε εργαστεί επί μακρόν σε ομάδα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Έχει συγγράψει δύο βιβλία και πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά.