Κανδιλιέρης, Γιάννης Κ.

Ο Γιάννης Κ. Κανδιλιέρης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα.