Καλογερόπουλος, Νικόλαος Α.

Ο Νικόλαος Α. Καλογερόπουλος γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1924. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γενεύη Ελβετίας το 1951. Πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, σπούδασε ιδιωτική οικονομική στην London School of Economics και μεθόδους εργασίας στο πολυτεχνείο του Woolwich και εργάστηκε ως στέλεχος διεθνών οργανισμών με έδρα τη Γενεύη, στην Ελλάδα, Βραζιλία και Γερμανία. Έλαβε πτυχίο φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και ανεκηρύχθη διδάκτωρ φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει συγγράμματα και άρθρα φιλοσοφικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Διετέλεσε πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρίας της γαλλοφώνου Ελβετίας.