Καλδής, Παναγιώτης Ε.

Ο Παναγιώτης Ε. Καλδής γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι τακτικός αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στο ΤΕΙ Αθήνας, όπου διδάσκει διοίκηση επιχειρήσεων, εφαρμοσμένα οικονομικά, μάρκετινγκ και σχετικά αντικείμενα. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας το Πανεπιστημίου του Coventry της Αγγλίας και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς, πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει μαθήματα οικονομικών και πολιτικών θεωριών στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Wyoming των ΗΠΑ, καθώς και θέματα τοπικής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Tras-os-Montes της Πορτογαλίας. Το διδακτικό του έργο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτικό) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ευρύ, διεθνές και αναγνωρισμένο. Ανάλογο είναι και το δημοσιευμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, με αρκετά μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, όπως και η υπόλοιπη επιστημονική και διοικητική του δραστηριότητα. Αναφέρεται, επίσης, ότι η επαγγελματική του εμπειρία φθάνει τις τρεις δεκαετίες ως στέλεχος ευθύνης σε θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το 2004 ανέλαβε πρώτος Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδικοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεχίζει μέχρι σήμερα.