Καλαντζή-Αζίζι, Αναστασία

Η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάστηκε στην Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου της Βιέννης ως ψυχολόγος (1972-1977) και ταυτόχρονα ειδικεύτηκε στη συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (1974-1976) ως κρατική υπότροφος. Από το 1977 έως το 1981 άσκησε ιδιωτικά το επάγγελμα του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα. Από το 1997 είναι Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2002 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τη Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του ίδιου πανεπιστημίου. Από το 1996 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών, τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων (κυρίως ΔΕΠΥ), την εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων, την αξιοποίηση του διαδικτύου στην κλινική ψυχολογία κ.ά.