Κακάμπουρα, Ρέα

Η Ρέα Κακάμπουρα είναι κοινωνική λαογράφος, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.