Ιωάννου, Θουκυδίδης Π.

Ο Θουκυδίδης Π. Ιωάννου είναι Δρ Ιστορίας - Παιδαγωγός, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, Διδάσκων Καθηγητής Ιστορίας και Παιδαγωγικής σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, βαθμολογητής στους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και συγγραφέας. Διατέλεσε μέλος της ομάδας Σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι συγγραφέας σχολικών βιβλίων και μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων. Έλαβε μέρος σε Διεθνή Συνέ-δρια και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ιστορικών, φιλολογικών και παιδαγωγικών μελετών.