Ιωαννίδης, Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Ιωαννίδης είναι απόφοιτος των Τμημάτων Νομικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολωνίας, καθώς και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και το Πρόγραμμα "Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική διατριβή του (ΑΠΘ) έχει ως θέμα τη δικαστική διερμηνεία στην Ελλάδα και τις γερμανόφωνες χώρες της ΕΕ. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, μεταφραστής και διερμηνέας, καθώς και ως διδάσκων διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει μετάφραση και διερμηνεία στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετάφρασης του ΑΠΘ. Επίσης, έχει συμμετάσχει με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε μεταφρασεολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διοργανώσει και παρουσιάσει εκδηλώσεις που αφορούν στη μετάφραση και τη διερμηνεία σε συνεργασία με την πολιτιστική πρωτοβουλία "The Language Project" και άλλους φορείς.