Γραικός, Νίκος

Ο Νικόλαος Γραίκος γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1962, όπου και εργάζεται ως Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σπούδασε παιδαγωγικά (Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, Διδασκαλείο "Δ. Γληνός", Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ.) και αρχαιολογία (Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος ιστορίας της τέχνης (Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ιστορία της τέχνης, την αρχαιολογία και την εκπαίδευση. Έχει υπηρετήσει ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχεδόν για τρεις δεκαετίες, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, σε ομάδες συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) κι έχει ασχοληθεί με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Π.Ε.Κ., μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων). Ασχολήθηκε επίσης με την καλλιτεχνική δημιουργία έχοντας πραγματοποιήσει εκθέσεις ζωγραφικής, εικονογραφήσεις βιβλίων και σκηνογραφίες. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί διάφορα βιβλία για την εκπαίδευση και την τέχνη, ενώ άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.