Γλώσσας, Νικόλαος

Ο Νικόλαος Γλώσσας είναι φυσικός ραδιοηλεκτρολόγος, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης.