Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού. Θεωρία και πράξη ενός εθνικολογιστικού εργαλείου και η Ελληνική προσέγγιση". Μέλος του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕρΕΔοΛοΤ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Απόφοιτος των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ Πατρών. Αριστεύσας και στα δύο Τμήματα με Υποτροφίες και Βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Εργάζεται ως Διοικητικό Προσωπικό στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πατρών, στο οποίο έχει επίσης εργασθεί ως υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης κακστο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής και ως μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής σε πλήθος εκδηλώσεων, μέλος της επιστημονικής ομάδας ερευνών-μελετών που έχει ολοκληρώσει το ΕρΕΔοΛοΤ, καθώς και άλλων ερευνών σχετικά με τον τουρισμό. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τον τουρισμό και έχει διδάξει στο ΤΕΙ Πατρών, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε μαθήματα σχετικά με την Οικονομική του Τουρισμού και τους Δορυφόρους Λογαριασμούς.