Γεωργόπουλος, Νικόλαος

Ο κ. Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος γεννήθηκε στη Λάρισα.Το 2013 εξελέγη νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης and Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο ‘Επιχειρησιακή Πολιτική and Στρατηγική’, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης’, Ηλεκτρονικό Εμπόριο’, ‘Προγραμματισμό and Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου’ και ‘Διαχείριση Γνώσης’, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ‘Στρατηγικό Μάνατζμεντ’, ‘Στρατηγική and Ποιότητα’, και ‘Πληροφοριακά Συστήματα’. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και τέσσερα βιβλία σχετικά με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, και στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα.