Γεωργακάκη, Κωνστάντζα

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978) και διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου με θέμα διατριβής: «Η Θεατρική πολιτική κατά την οθωνική περίοδο» (1997). Κατά την περίοδο 1984-2001 εργάστηκε ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπεύθυνη του προγράμματος Erasmus για τις ανταλλαγές με το Πανεπιστήμιο Paul Valery-Montpellier III. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο ελληνικό θέατρο του 19ου και 20ού αιώνα καθώς και στις σχέσεις θεάτρου και πολιτικής.