Γαβριήλογλου, Παρασκευή

Η Παρασκευή (Βίβιαν) Γαβριήλογλου είναι Δικηγόρος με πτυχίο Νομικής ΔΠΘ και νυν μεταπτυχιακή Ποινικού Δικαίου (ΜΔΕ) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει φοιτήσει για αρκετά χρόνια στο Μόναχο της Γερμανίας και κατάγεται από τη Σάμο. Ομιλεί αγγλικά