Φεγγερός, Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Φεγγερός αποφοίτησε (1981) ως Γεωπόνος-Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1981 έως το 1985 έκανε το διδακτορικό του στο Εργαστήριο Διατροφής (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ο Κωνσταντίνος Φεγγερός διορίστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (1981-1988), και στη συνέχεια ως Λέκτορας (1988), Επίκουρος Καθηγητής (1996), Αναπληρωτής Καθηγητής (2002) και Καθηγητής (2009). Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (2005-2007), πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (2009-2010) και Πρύτανης (2010-2014) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (από το 2008). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση των ζωοτροφών και των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων, εφαρμοσμένη διατροφή ζώων με έμφαση στα μονογαστρικά, ποσοτικές και ποιοτικές επιδράσεις της διατροφής στα κτηνοτροφικά προΐόντα.