Επίκτητος

Ο Επίκτητος, από την Ιεράπολη της Φρυγίας, έζησε το διάστημα 50-120 μ.Χ. περ. Παιδί δούλων, ήταν και ο ίδιος δούλος στη Ρώμη επί Νέρωνος, ενώ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, έγινε απελεύθερος. Ασπάστηκε στη στωική φιλοσοφία, την οποία δίδαξε καταρχάς στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια, μετά την απέλαση των φιλοσόφων από τον Δομιτιανό (90 μ.Χ.), στη Νικόπολη της Ηπείρου, όπου έζησε πάμπτωχος και ασκητικός. Ο ίδιος δεν έγραψε· η γραπτή αποτύπωση των ιδεών του οφείλεται στον μαθητή του Φλάβιο Αρριανό, ο οποίος συγκέντρωσε, βάσει των σημειώσεών του από τις παραδόσεις, τα κύρια σημεία της διδασκαλίας του Επικτήτου σε δύο συγγράμματα υπό τους τίτλους Επικτήτου Διατριβαί και Εγχειρίδιον. Ο Επίκτητος καταλέγεται, μαζί με τον Σενέκα και τον Μάρκο Αυρήλιο, στους κορυφαίους της ονομαζόμενης Νέας Στοάς, τρίτης περιόδου της στωικής φιλοσοφίας.
7.77 11.10 Κερδίζετε: €3.33
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
4.47 6.39 Κερδίζετε: €1.92
9.60 12.00 Κερδίζετε: €2.40
7.63 12.72 Κερδίζετε: €5.09
7.98 13.30 Κερδίζετε: €5.32
7.63 12.72 Κερδίζετε: €5.09
5.60 8.00 Κερδίζετε: €2.40
(1)
24.49 34.98 Κερδίζετε: €10.49
7.63 12.72 Κερδίζετε: €5.09
3.71 6.18 Κερδίζετε: €2.47