Διαμαντόπουλος, Γεώργιος

Διαμαντόπουλος, Γεώργιος, πρωτοπρεσβύτερος