Δερβιτσιώτης, Άλκης Ν.

O Άλκης Δερβιτσιώτης γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1959. Στον Πύργο παρακολούθησε και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές τον Ιούνιο του 1977. Ενεγράφη, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον Σεπτέμβριο του 1977. Ως πτυχιούχος της Νομικής ορκίσθηκε τον Μάρτιο του 1982. Διδάκτωρ αναγορεύθηκε το 1989. Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου από το 1990 έως το 1995. Επίκουρος Καθηγητής από το 1995 έως το 2009. Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από τον Μάιο του 2009.