Βοσταντζόγλου, Θεολόγος

Ο Θεολόγος Βοσταντζόγλου γεννήθηκε στην Αμάσεια του Πόντου το 1895 και πέθανε στην Αθήνα το 1984. Ασχολήθηκε με τη σύνταξη λεξικογραφικών έργων, έχοντας πρότυπο τον "Θησαυρό των αγγλικών λέξεων και φράσεων" του Ρότζετ (1949). Κυριότερο έργο του ήταν το "Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης" (1945, β'' έκδ. 1962), μια απόπειρα καταγραφής του λεκτικού πλούτου της νεοελληνικής γλώσσας (καθαρεύουσας και δημοτικής), με βάση τη νοηματική διάταξη της κάθε λέξης. Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης έγραψε για το "Αντιλεξικό", "Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα, συνταγμένο με υπομονή, αυτοθυσία και αγάπη", ο Οκτάβιος Μερλιέ το χαρακτήρισε ως "κτήμα εσαεί", ο Κ. Θ. Δημαράς ως "σπουδαίο εγχείρημα, που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα", ενώ ο Ε. Π. Παπανούτσος έγραψε "Εθαύμασα την τάξη, την υπομονή και το μόχθο που χρειάσθηκε για να βγει πέρα αυτός ο άθλος".