Βλάχος, Χαράλαμπος

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1957) όπου και διαμένει.