Βλαστός, Παύλος Γ.

Ο πατέρας της κρητικής λαογραφίας Παύλος Γ. Βλαστός γεννήθηκε στο Βιζάρι της επαρχίας Αμαρίου του Νομού Ρεθύμνης το 1832. Δημοδιδάσκαλος και ιεροψάλτης, αφιερώθηκε στην καταγραφή του πλούσιου λαογραφικού υλικού το οποίο επεξεργάσθηκε με πραγματικό μόχθο αλλά και πραγματική αγάπη προς τα ήθη και τις παραδόσεις της Κρήτης, της Νήσου του Μίνωος, όπως ο ίδιος έγραφε. Απ'' το όντως απέραντο υλικό του το οποίο βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης (Χανιά), υλικό το οποίο διαλαμβάνει 93 τόμους και είναι διαθέσιμο σε ερευνητές και ενδιαφερομένους, ο ακαταπόνητος λαογράφος δημοσίευσε το έργο Ο Γάμος εν Κρήτη, το 1893. Ο αναγνώστης του μόνου εκδοθέντος βιβλίου του αείμνηστου λαογράφου, μπορεί να διαπιστώσει άνετα την αγάπη του όχι μόνο προς τη λαϊκή παράδοση, αλλά και στην ιστορία και τα έπη του κρητικού λαού. Γι'' αυτό, στην προσπάθεια του Π. Βλαστού ιστορία και λαϊκή παράδοση συμπορεύονται δημιουργικά. Παρά την αρχαιότητά του, το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και για το ευρύτερο κοινό το οποίο είναι ευαίσθητο απέναντι σε μακραίωνες παραδόσεις οι οποίες φωτίζουν και την ιστορία των λαών. Ο Παύλος Βλαστός απεβίωσε το 1926.