Βιτρούβιος

Βιτρούβιος . Λατίνος συγγραφέας. Για τη ζωή του δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα. Πιστεύεται ότι ήταν σύγχρονος του Αυγούστου και ότι το 27 περίπου π.Χ. έγραψε το έργο του "Περί Αρχιτεκτονικής". Σ'''' αυτό το έργο του περιγράφονται οι οικοδομικές θεωρίες του αρχαίου ελληνικού και λατινικού κόσμου, με μια σειρά τεχνικών όρων στην ελληνική και λατινική γλώσσα· είναι όμως σε ύφος ακατάστατο και δυσκολονόητο. Η πραγματεία του Βιτρούβιου αποτέλεσε το πρότυπο όλων των μεταγενέστερων συγγραφέων αρχιτεκτονικών πραγματειών και χωρίζεται σε 10 βιβλία.