Βερέσογλου, Δημήτριος

Ο Δημήτριος Βερέσογλου είναι Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.