Βασιλικού, Κατερίνα

Η Κατερίνα Βασιλικού, Δρ. Κοινωνικών Επιστημών-Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris 1-Pantheon-Sor bonne, είναι ερευνήτρια στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γυναικεία μετανάστευση, την οικιακή εργασία, τα μεταναστευτικά δίκτυα, τη διεθνική οικογένεια και την κοινωνιολογία της υγείας. Μεταξύ των δημοσιεύσεών της, το βιβλίο: Γυναικεία μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα. Μια βιογραφική έρευνα για τις οικιακές βοηθούς από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, Ακαδημία Αθηνών (2007), καθώς και άρθρα και κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όπως: Migrant Domestic Workers: Family, Community, and Crisis (με N. Xypolytas και Th. Fouskas), in I. Psimmenos (ed.), Unveiling Domestic Work in Times of Crisis, Journal of Modern Greek Studies 35, The Johns Hopkins University Press, 2017, σσ. 88-109· Από τη μεταναστευτική στη σύγχρονη διεθνική οικογένεια: Ο ρόλος της μετανάστριας και η άτυπη εργασία, στο Ι. Ψημμένος, Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό. Σχέσεις, Αντιλήψεις, Δράσεις, εκδ. Παπαζήση, 2020, σσ. 223-249· Migration and Family in the Globalized World: the Greek Case, in S. Vukadinovic et al. (eds), Migrations from Antiquity to the Present Days, Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2020, σσ. 379-388· Mental Health of Refugees and Migrants during the COVID-19 Pandemic: The Role of Experienced Di scrimination and Daily Stressors (με Eva Spiritus-Beerden et al.), International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 2021, σσ. 1-14.