Βαρελάς, Λάμπρος

Ο Λάμπρος Βαρελάς είναι τακτικός ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το 2002 ανήκει στο συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τις λογοτεχνικές και πνευματικές κινήσεις στην ελληνική επαρχία κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Δίδαξε για ένα διάστημα στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση και τα περιοδικά λόγου και τέχνης. Εξέδωσε τα ευρετήρια του περιοδικού Ελληνικά Γράμματα (1927-1930) , τα αφηγήματα του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού (Νεφέλη, Αθήνα 2004) και τον τόμο "Η νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001). Συνοπτική ιστορική θεώρηση και αποδελτίωση των διδακτικών εγχειριδίων" (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2007). Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.