Βαθρακοκοίλης, Αντώνης

Ο Αντώνης Βαθρακοκοίλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Regensburg ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ποινικό δίκαιο. Κατά το διάστημα των προπτυχιακών του σπουδών υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας φοιτητών του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. και συμμετείχε στο δίκτυο του Socrates Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology, όπου συμμετέχει το Εργαστήριο από το 1994. Σήμερα είναι δικηγόρος Αθηνών και υποψήφιος διδάκτορας στην εγκληματολογία στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.