Ανδρούδης, Πασχάλης

Ο Πασχάλης Ανδρούδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεσπιστήμιο Θεσσαλονίκης.