Ανδρεαδάκη, Ελένη

ΗΕλένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη είναι Συνταξιούχος Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων - Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο- τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.