Αναγνωστοπούλου, Τάνια

Η Τάνια Αναγνωστοπούλου πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία από το Pennsylvania State University στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως ειδική επιστήμων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2000 διευθύνει το Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας - αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες, διοργανώνει συνέδρια, επιμελείται εκδόσεις βιβλίων και εκπονεί ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία και σχολικούς φορείς.