Αίσωπος

Αίσωπος (625-560 π.Χ). Γεννήθηκε στο Αμόριο της Φρυγίας, και πέθανε στους Δελφούς, όπου είχε σταλεί από το Βασιλιά Κροίσο, γα να λάβει χρησμό του Δελφικού μαντείου, αλλά κατηγορήθηκε εκεί για ιεροσυλία και καταδικάσθηκε σε θάνατο από ιεροδικαστές. Γκρεμίσθηκε δε από την κορυφή του Παρνασσού.
Ο Αίσωπος είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς, αναμφισβήτητος πατέρας του αρχαίου μύθου. Τη βιογραφία του τη συνέγραψε τον 14ο μ.Χ. αιώνα ο μοναχός Μάξιμος Πλανούδης και περιέχονται σε αυτήσμένα ζώα, όπως η αλεπού, το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Είναι δε αυτοί μικρά οικιακά αφηγήματα, διατυπωμένα με μεγάλη συντομία. Ο χαρακτήρας τους είναι ηθικοδιδακτικός, συμβολικός και αλληγορικός.
Ο Αίσωπος ήταν ταπεινής καταγωγής και τέρας ασχήμιαςαλλά, παράλληλα ήταν ευφυέστατος. Παρά το ότι, όσο ζούσε, ήταν δούλος, οι Αθηναίοι του έστησαν αργότερα ανδριάντα, για να δείξουν έτσι ότι κάθε άνθρωπος αξίας, πρέπει, ανεξάρτητα από την καταγωγή του να τιμάται.
11.20 14.00 Κερδίζετε: €2.80
11.83 16.90 Κερδίζετε: €5.07
3.85 5.50 Κερδίζετε: €1.65
2.09 2.99 Κερδίζετε: €0.90
2.09 2.99 Κερδίζετε: €0.90
3.85 5.50 Κερδίζετε: €1.65
7.20 12.00 Κερδίζετε: €4.80
8.94 14.90 Κερδίζετε: €5.96
2.09 2.99 Κερδίζετε: €0.90
1.82 2.60 Κερδίζετε: €0.78
3.85 5.50 Κερδίζετε: €1.65