Αβδελά, Έφη

Η Έφη Αβδελά είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας and Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του 20ού αιώνα με έμφαση στην ιστορία του φύλου, του φεμινισμού, την ιστορία της βίας, του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης, την ιστορία της νεότητας και την ιστορία της συλλογικής δράσης. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνεται το βιβλίο «Νέοι εν κινδύνω». Επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων μετά τον πόλεμο (2013) και η συνεπιμέλεια των τόμων: Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, με τους Χ. Εξερτζόγλου και Χ. Λυριντζή (2015) και Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, με τους Δ. Αρβανιτάκη, Ε.Α. Δελβερούδη, Ε.Δ. Ματθιόπουλο, Σ. Πετμεζά, Τ. Σακελλαρόπουλο (2017). Ήταν επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες» (2012-2015).