Θωμόπουλος, Γεώργιος Ν.

Ο Γεώργιος Ν. Θωμόπουλος διατέλεσε αναπληρωτής καθηγητής του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ.