Θεοδωρακόπουλος, Βασίλειος Θ.

Ο Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος γεννήθηκε στο Σπάθαρι της Αρκαδίας το 1934. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ'' όπου πήρε πτυχίο του φιλολογικού τμήματος το 1960, και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, απ'' όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία το 1972. Υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση από το 1961 ως το 1976, οπότε διορίστηκε εισηγητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) και στη συνέχεια μόνιμος πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το 1988 προήχθη σε σύμβουλο του Π.Ι. Ως μέλος του ΚΕΜΕ και του Π.Ι., εκτός από τα κύρια καθήκοντά του, δίδαξε σε διάφορα σεμινάρια για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1981 (Δέσμες), την εφαρμογή των νέων σχολικών βιβλίων ενώ διατέλεσε πρόεδρος διαφόρων εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό. Το ιδιαίτερο επιστημονικό του ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τα ρητορικά κείμενα της κλασικής Γραμματείας.